Sterilisering vid tatuering

För att bakterier inte ska komma in i en tatuering, och för att du som tatueras inte ska smittas med någon form av blodsmitta, är det alltid viktigt att utrustningen och allt omkring är väl rengjort. Det kan gå till på lite olika sätt.

Sterilisering av omgivning

En bra tatuerare ser till att hålla omgivningen ren. Stolen spritas av och rengörs med mekanisk rengöring efter varje kund och överlag hålls lokalen i rent skick.

Sterilisering av utrustning

När det gäller tatuering kan utrustningen se ut på lite olika sätt. I de allra flesta fall rengörs tatueringsmaskinen med mekanisk rengöring. Ofta är den också inplastad under arbetet och det gör att den utsätts minimalt för olika bakterier. Tatueringsnålar och liknande steriliseras i en autoklav eller kastas efter användning. De färger som används ska alltid vara sterila och om de ska blandas ska varje kopp vara steril. Steril utrustning ska aldrig förvaras tillsammans med osteril sådan, och den ska dessutom förvaras i sterilt emballage.

Sterilisering av huden

När du ska tatueras tar tatueraren på sig rena handskar. Därefter steriliseras din hud där tatueringen ska sitta. Det sker med hjälp av tvätt, samt ofta med någon typ av handsprit eller steriliseringsvätska som är hudvänlig.